ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА СИСТЕМА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ


 

Внимателното използване на природните ресурси е от решаващо значение за бъдещето на планетата. Електрическата енергия играе първостепенна роля в създаването на материалното богатство на нашата съвременна цивилизация, но в следващите години ние трябва да го използваме разумно и ефективно.

Ето защо „Намаляване потреблението на енергия“ е една от най-важните насоки в развитието на всички осветителни продукти на Toshiba и системата „MESL“, предназначена за управление на осветлението Toshiba Lighting, демонстрира такова превъзходно оборудване .

Политиката на Toshiba Lighting гарантира, че цялото осветление е ефективно и ефикасно с минимална консумация на енергия и тази политика се простира по целия път от вътрешното осветление до мащабни проекти за обществени сгради.