Често задавани въпроси

 • LED: 3 букви за едно решение

  Със своите амбициозни цели, Toshiba Lighting трябваше да намери начин за производство на много по-добри електрически лампи от халогенните или тези с нажежаема жичка. Тази цел, комбинирана с икономически и екологични проблеми, ни показа пътя към успеха. През 70-те години LED технологията е била използвана като цветен индикатор или предупредителна светлина. През 1996, ние се сдобихме с бяла LED светлина. Днес с нея се осветяват пространства като музеи, обществени места, паркове и къщи. Ние започнахме да развиваме LED в ранните етапи на технологията, след като видяхме нейния потенциал за спестяване на енергия и нейната дълготрайност. Беше риск, който се отплати много години по-късно. Истински символ на нашата отдаденост към тази иновативна технология.

  Как функционира LED?

  LED е електрически компонент, по-точно казано – светодиод, който превръща електрическата енергия в светлина. Тази технология е била разработена през 50те години и използвана предимно за червени и зелени предупредителни светлини. Бялата светлина е разработена през 90те и придобита чрез смесването с трети цвят – синьо. С новите методи на производство стана възможна по-висока ефективност, позволявайки развитието на светлина, която има потeнциалът да замени всяка съществуваща технология. Светодиодната технология е превзела сферата на осветлението като най-иновативното произведение от лампата с нажежаема жичка на Едисон насам и днес е най-директният начин за създаване на светлина.

  Предимствата на LED

  Още в началото E-CORE LED Lighting е оценена от голяма публика, съставена от продавачи на дребно, професионалисти, архитекти и крайни клиенти, както сочи ръстът от 73% за последната година.
  Миналата година стотици хиляди професионалисти и клиенти от цял свят избраха нашите LED продукти. Как да си обясним такъв успех? Нека да ги попитаме!

  » Нашите LED продукти издържат до 60 000 часа без никакво обслужване.
  » Нашите LED продукти използват до 80% по-малко енергия от лампите с нажежаема жичка.
  » Нашите LED продукти издържат на удар и вибрация.
  » Нашите LED продукти на практика не излъчват никаква ултравиолетова и инфрачервена светлина.
  » Нашите LED продукти могат да редуцират емисиите на CO2 с до 80% в сравнение с традиционните електрически лампи с нажежаема жичка.
  » Генерирайки по-малко топлина, те допринасят за по-малко разходи за климатизация.
  » Много широка гама с много размери и цветове, предлагаща нови творчески възможности.

 • LED крушките запалват моментално и при тях няма последици от честите включвания и изключвания. За разлика от останалите типове крушки, LED крушките не са чупливи и не са чувствителни към влага и топлина. При тях също така няма UV лъчения, топлинното излъчване е намалено и с това се намаляват разходите за климатизация, както и разходите за поддръжка са ниски вследствие на намалената необходимост от смяна на крушки.

 • LED се характеризират с техния отличен експлоатационен живот. Тъй като LED много трудно биха спрели да работят напълно, животът им се дефинира със стойност L70. Техният полезен живот се счита за приключен, когато светлинният поток падне до 70% от първоначалния си обем. След това LED остаряват с бързи темпове. Експлоатационният период на LED светлинен източник не се определя само от LED, другите електрически компоненти и термалният дизайн също са фактор. Ето защо експлоатационният период варира при всеки продукт. Трайността на една LED крушка е 50 000 работни часа, в сравнение с само 1000 при крушките с нажежаема жичка.

 • LED лампите могат да бъдат димирани, без да се жертва качеството на светлината. Това е основната разлика между LED и луминесцентните лампи и лампите с високо налягане. Димирането спестява повече енергия.

 • DALI димируемост
  Осветителните тела се контролират от дигиталната система DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Този стандарт, възприет от всички производители, превъзмогва недостатъците на принципа 1 – 10 V и започва да се използва все повече, особено в по-сложни инсталации. DALI се поддържа и от BMS (системи за управление на сгради) и LMS (системи за управление на осветлението).

  1 – 10 V димируемост
  Осветителните тела могат да бъдат димирани на степени чрез интерфейс 1 – 10 V. Ниво на напрежение от 1 V и 10 V се трансформира в съответната светлинна яркост.

  Степенувано димиране
  Уличното осветление има оборудване за степенувано димиране. Когато вторият захранващ блок е включен към лампата, светлинният поток и енергийната консумация намаляват с близо 50%. Това осигурява много лесен начин за намаляване количеството светлина, осигурявайки още по-нисък енергиен разход през нощта.

  Фазово регулиране на LED лампите
  Фазовото регулиране е широко използван метод на димиране при лампите с нажежаема жичка, както и при халогенните лампи. Аналогичен метод се налага и при LED лампите.

 • Намаляването на светлинния поток при LED технологията по време на експлоатационния живот на системата се компенсира чрез увеличаване на захранващата мощност. Така се постига постоянно и еднакво фотометрично представяне, с което се отличават продуктите на Toshiba на фона на стандартните LED системи, чието светлинно излъчване с времето рязко спада.

 • Това е общата излъчена от светлинния източник енергия, която окото възприема като светлина.

 • Това е светлинният поток на светлинен източник за пространствен ъгъл. При един и същ светлинен поток, колкото повече се фокусира светлинният източник, толкова повече се увеличава интензивността на светлината.

 • Това е мерна единица за осветителна мощност спрямо осветена повърхност. За множество визуални задачи се уточнява минимална осветеност и тя трябва да се вземе предвид при планирането и избора на светлинен източник.

 • Индексът на цветопредаване (Colour Rendering Index – CRI) е мерна единица за това колко добре един светлинен източник може да представи цветовете на обектите, които биват осветени по отношение на цветната температура (CCT) на светлинния източник. Колкото по-висок е индексът на цветопредаване, толкова по-естествено биват предавани цветовете на обекта и следователно възприети от наблюдателя. Слънцето има най-високия индекс на цветопредаване CRI = 100. Повечето изкуствени източници на светлина са под тази стойност. Индексът на цветопредаване се определя чрез 8 стандартизирани цветови тест препратки.

 • Цветната температура се измерва в Келвин (K) и е мерна единица за цветния ефект на светлинен източник. Цветната температура се определя като температурата на черно тяло, което принадлежи към конкретен цвят светлина на източника.

 • » Под 3300 K = топло бяло, предпочитано за интериорно осветление
  » 3300 K до 5300 K = неутрално бяло, типичен цвят светлина за офисно, индустриално или екстериорно осветление
  » Над 5300 K = студено бяло, често използвано в екстериорното осветление

 • При един и същи светлинен поток от 900 lm LED крушката свети с мощност от 10W в сравнение с 60W при крушката с нажежаема жичка, което води до 83% спестяване на енергия и пари. За сравнение при флуоресцентната пура мощността при същия светлинен поток е 18W, а спестяванията до 33%.